Zippo

วันนี้มีพระมาแนะนำมาให้ติให้ชมกันบวกของสะสมต่างๆเช่น Zippo ของทหารเรืออเมริกาและZippoอื่นๆไว้ ให้ดู ให้ศึกษา และวิจารณ์ได้ครับวันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553

Zippo U.S.S. Tarawa (LHA-1) เรือบรรทุกเครื่องบินZippo U.S.S. Tarawa (LHA-1) เรือบรรทุกเครื่องบิน
สภาพเก่าสวย ยังไม่เคยใช้มาก่อนด้วย

Zippo U.S.S. Longbeach (CGN-9) เรือพิฆาต
Zippo U.S.S. Longbeach (CGN-9) เรือพิฆาต
สภาพสวยยังไม่เคยใช้เช่นกันครับ

Zippo U.S.S. Shiloh (CG 67) (เรือพิฆาต)

Zippo U.S.S. Shiloh (CG 67) (เรือพิฆาต)
สภาพสวยแถมยังไม่เคยใช้มาก่อนครับ

Zippo USNS Pecos (T-AO 197) เรือบรรทุกน้ำมัน

Zippo USNS Pecos (T-AO 197) เรือบรรทุกน้ำมัน
สวยมากครับ ยังไม่ผ่านการใช้งานครับ

Zippo U.S.S. Ingersoll (DD-990) เรือพิฆาต
Zippo U.S.S. Ingersoll (DD-990) เรือพิฆาต
สีสวยแปลกดี สภาพไม่ผ่านการใช้งานครับ

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553

Zippo U.S.S Callaghan (DDG-994) เรือพิฆาต

Zippo U.S.S Callaghan (DDG-994) เรือพิฆาต
http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Callaghan_(DDG-994)
สภาพยังไม่ผ่านการใช้มาก่อนครับ ห่ออย่างดีสวยมากครับ