Zippo

วันนี้มีพระมาแนะนำมาให้ติให้ชมกันบวกของสะสมต่างๆเช่น Zippo ของทหารเรืออเมริกาและZippoอื่นๆไว้ ให้ดู ให้ศึกษา และวิจารณ์ได้ครับวันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553

บ่วงซื่อเฮง ปี 2541

บ่วงซื่อเฮง ปี 2541
ได้มีการนำไม้ตะเคียนทองจากศาลหลักเมืองโรยลงไปบน
แม่พิมพ์แล้วกดเนื้อลงไปซึ่งจะพบมากเป็นสีเหลือง(เหลืองโรยไม้)
และเนื้อสีแดง(แดงโรยไม้)ส่วนสีอื่นไม่น่าจะมีหรือถ้ามีก็มีน้อย
ประวัติเล็กน้อย
เป็นเนื้อน้ำตาลแว่นเนื้อผง ซึ่งตั้งใจสร้างทั้งหมด 9 สีๆละ 10,000 ลูก
แต่เมื่อได้ดำเนินการจัดสร้างแล้วมวลสารหมดจึงทำได้ไม่ครบตาม
จำนวนที่ตั้งใจไว้ แต่ได้จำนวนมากพอสมควร ประมาณคร่าวๆน่าจะ
ได้ 7-8 หมื่นลูกน่าจะได้
ประกอบไปด้วย
เนื้อสีดำ สีแดง สีเหลืองหรือสีขาว ซึ่งมีออกมาและพบเห็นเยอะที่สุด
 สีเขียวว่านยา(สีเขียวก้านดอกมะลิ)สีเทาว่านยา สีน้ำต่ลสีเขียวปนฟ้า
เนื้อเหลืองโรยไม้ เนื้อแดงโรยไม้
สุดท้ายก็มีการนำทุกเนื้อมารวมกัน แล้วกดพิมพ์ออกมามีลักษณะ
ลายเสือหรือเนื้อก้นครกแล้วกดโค้ดตัวนะและหมายเลขไทยกำกับไว้ด้านหน้า
มีจำนวนเพียง 500 ลูกเท่านั้น ทุกลูกมีเส้นผมท่านขุนพันธฯอยู่ที่ด้านหลังทุกลูกครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น