Zippo

วันนี้มีพระมาแนะนำมาให้ติให้ชมกันบวกของสะสมต่างๆเช่น Zippo ของทหารเรืออเมริกาและZippoอื่นๆไว้ ให้ดู ให้ศึกษา และวิจารณ์ได้ครับวันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553

Zippo U.S.S. Tarawa (LHA-1) เรือบรรทุกเครื่องบินZippo U.S.S. Tarawa (LHA-1) เรือบรรทุกเครื่องบิน
สภาพเก่าสวย ยังไม่เคยใช้มาก่อนด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น