Zippo

วันนี้มีพระมาแนะนำมาให้ติให้ชมกันบวกของสะสมต่างๆเช่น Zippo ของทหารเรืออเมริกาและZippoอื่นๆไว้ ให้ดู ให้ศึกษา และวิจารณ์ได้ครับวันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553

Zippo U.S.S. Tunny SSN 682
 Zippo U.S.S. Tunny SSN 682
http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Tunny_(SSN-682)
ผมได้มาเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้วครับ สภาพใช้แล้วแต่สวยมากๆครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น